Vilkår & betingelser

Prissætning

  • Timepriser justeres løbende, sats i 2023 er 600,- ex. moms og 750,- inkl. moms
  • Der faktureres fra kørsel fra forrige kunde/kontor/værksted til arbejdsstedet
  • Der faktureres for hver påbegyndte time.
  • Der faktureres yderligere for udfyldelse af KLS til Sikkerhedsstyrelsen, samt arbejdssedler m.m. 

Forbehold

• Standard forbehold af januar 2007 for bygge- og anlægsarbejder, samt faglige forbehold for el-arbejde.
• Der tages forbehold for eventuelle krav fra offentlige myndigheder, kommune, brand og el-leverandører.
• Der tages forbehold for at der forefindes en virksom jordelektrode og at der er beskyttelse mod indirekte berøring (virksomt HFI/HPFI-relæ monteret) i den pågældende elinstallation.
• Der tages forbehold for skjulte og ulovlige installationer i den pågældende installation.
• Der tages forbehold for eksisterende installation er i forsvarlig stand.
• Eventuelle reparationer efter arbejdets udførsel er ikke medregnet, f.eks. maler, gulv, murer, tømrer m.m.
• Kun beskrevet ydelser/materialer/udstyr i tilbuddet er medregnet, f.eks. aktivt udstyr i netværksinstallationer vil være beskrevet særskilt, såfremt dette er med i tilbuddet.

Betalingsbetingelser

• Alle oplyste priser er inkl. moms.
• Alle oplyste priser er givet på grundlag af vores betalingsbetingelser, som er netto 5 dage for private, netto 14 dage for erhvervskunder.
• Der forbeholdes ret til at fremsende aconto begæringer for hjemtaget materialer med ovenstående betingelser, samt for timeforbrug frem til aconto begæringens fremsendelse.
• Der skal stilles tilfredsstillende garanti, inden arbejdet påbegyndes.
• Ejendomsretten er først gældende når alle fordringer er opfyldt.

Øvrige oplysninger

• Tilbud er regnet til udførsel i tidsrummet: mandag – torsdag 9.00-15.30 og fredag 9.00-12.00 medmindre andet er aftalt.
• Timelønsarbejder følger ovenstående tider for udførsel.
• Ved udkald ud over ovenstående tider, betales der udkaldstillæg samt overtidstillæg, oplyses ved henvendelse.
• Skriftligt tilbud er gyldig i 14 dage fra tilbuds dato, medmindre andet er angivet.
• Det påregnes at der kan anvises vederlagsfri parkering, af servicevogn/e under arbejdets udførelse.
• Såfremt der aftales ændringer til punkter på denne side, så er de kun gældende når disse er indgået skriftligt.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, er de velkommen til at kontakte os.