Privatlivspolitik

Hvem er vi?

Virksomhedens oplysninger:
Navn: CB Elteknik ApS
CVR-nr.: 40 90 56 93
Adresse: Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde
Hovedtelefonnummer: 43990234
Hovedmailadresse: kontakt@cb-elteknik.dk
Hjemmeside: https://cb-elteknik.dk

Hvem har virksomheden personoplysninger om?

Medarbejdere og kunder

Hvilke personoplysninger om medarbejdere behandles?

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr-nummer, registrerings- og kontooplysninger, fotografier, ferie og andet fravær, kontooplysninger, løn, pensionsforhold, stilling, størrelse på sko og tøj, uddannelse, skatteoplysninger.

Hvilke personoplysninger af særlig kategori behandles om medarbejderne?

Straffedomme og lovovertrædelser

Hvilke personoplysninger om kunder behandles?

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr-nummer, elektroniske spor på hjemmesiden

Hvilke personoplysninger af særlig kategori behandles om kunderne?

Vi behandler ikke særlige kategorier af oplysninger

Formålet og grundlaget for behandling af personoplysninger

Nuværende og tidligere ansatte:

Formålet med behandlingen er personaleadministration
Grundlaget er overholdelse af ansættelseskontrakt, overenskomst, ferieloven, ATP og forskellige skattelove.

Ansøgere:

Formålet med behandlingen er at ansætte nye medarbejdere
Grundlaget er behandling af ansøgerens opfordrede eller uopfordrede ansøgning.

Kunder:

Formålet med behandlingen er levering af varer og tjenesteydelser, udførsel af opgaver og markedsføring
Grundlaget er kundens anmodning om afgivelse af tilbud, forespørgsel på udførsel af arbejde, kontrakt med kunden og bogføringsloven.

Modtagelse og behandling af oplysningerne

Oplysningerne modtages og behandles af: kontoret

Oplysningerne behandles i følgende IT-systemer

Ordrestyringsprogrammer: Minuba
Regnskabsprogrammer: E-Conomic, Danløn
Kommunikationskanaler: Microsoft Exchange Online / Microsoft Outlook
Virksomhedens fællesdrev: Microsoft OneDrive
KLS & SKS: Integreret i Minuba / OneDrive

Videregivelse

Personoplysninger videregives og der er indgået databehandleraftale: Danløn, E-conomic, Resurs Bank, Minuba, SKAT, Microsoft 365, PensionDanmark

Opbevaring og sletning

Hvilken oplysninger skal slettes:

Medarbejderdata
Kundedata
Ansøgninger

Forventede tidsfrister for sletning af oplysninger

Medarbejderoplysninger slettes 5 år efter ophørt ansættelsesforhold
Kundedata slettes når kundeforholdet er ophørt.
Opfordrede eller uopfordrede ansøgninger slettes umiddelbart efter afslag

Sikkerhedsforanstaltninger

  • Medarbejdere har kun adgang til de data medarbejderen har brug for i deres arbejde
  • Al datatransmission og lagring af data sker krypteret
  • De elektroniske registrerede oplysninger er lagret på en server, hvorpå der er installeret aktive virusscannere med henblik på at løbende automatisk viruscheck mv.
  • Der er etableret backup og genetableringsprocedure for alle servere
  • Der er alene adgang til arbejdsstationer med individuelt brugernavn og password
  • Arbejdsstationer har screensaverpassword, og der er installeret antivirusprogram
  • Adgang er baseret på bruger-id og et personligt password, der er minimum 8 tegn

Cookies på hjemmesiden

Gå til denne side for at se hvilke cookies vores hjemmeside sætter og du accepterer: