Ekstra installationslængde

Ekstra installationslængde

Ved installation udover 3 meter, afregnes installationslængde pr. påbegyndt meter.

500,00 kr.

Hvis installationslængden overstiger det inkluderede i en standard installation, kan ekstra installationslængde tilkøbes.

Ekstra installationslængde indeholder følgende:

  1. Kanal
  2. Kanaldele (hjørner, afslutninger – ikke fleksibel kanal)
  3. Installationskabel (230 V)
  4. Styrekabel/kommunikationskabel
  5. Kølerør
  6. Drænrør til kondensvand
  7. Påfyldning af ekstra kølemiddel såfremt det kræves af installationslængden

Ekstra installationslængde afregnes pr. påbegyndt meter, montøren foretager opmåling efter endt montering.